...

Przychód z najmu można obniżyć o stratę

Wynajmujący mieszkania, którzy rozliczają się ryczałtem, mogą odliczyć stratę z poprzednich lat rozliczonych według skali.
Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dotyczący wprowadzenia kasowego PIT-u.

Co ważne powyższy projekt dotyczy bezpośrednio osób, które zarabiają na tzw. „wynajmie prywatnym” (który nie jest traktowany jak działalność gospodarcza), bowiem zawarto w nim regulację pozwalającą odliczać straty.

Od 2023 r. bowiem osoby zarabiające z tzw.: „wynajmie prywatnym” nie mogą rozliczać się w fiskusem według skali, ponieważ wprowadzony obowiązkowy ryczałt (podatek liczony jest od przychodu), który nie daje możliwości rozliczenia kosztów, m.in. np. amortyzacji mieszkań i domów.

Zachodzi więc pytanie czy po mianie przepisów przychód z wynajmu będzie można skorygować o stratę z lat poprzednich rozliczonych wg skali podatkowej?

Wbrew pozorom taka sytuacja występowała dość często – strata najczęściej powstawała, gdy wynajdowujący używaną nieruchomość stosowali wysoką stawkę amortyzacji oraz tym którzy dużo zainwestowali w nieruchomości przeprowadzając na gruntowne remonty lokali.

Co prawda art. 11 ust 1 ustawy o ryczałcie stanowi, że podatnik uzyskujący przychody z najmu może od nich odliczyć stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który w wydanych interpretacjach, wyjaśnia, że strata poniesiona przez podatnika w poprzednich latach z tytułu najmu prywatnego – opodatkowanego na zasadach ogólnych – może zostać odliczona od przychodów uzyskanych z tego źródła również po zmianie formy opodatkowania na ryczałt.

Przykładem takiego stanowiska Dyrektora Informacji Krajowej jest np.  interpretacje indywidualne o nr interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.166.2023.2.HJ.

Pomimo raczej ugruntowanego i jednomyślnego stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym zakresie Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o doprecyzowaniu przepisów, bowiem art. 9 ust. 5 ustawy o PIT mówiący o odliczeniu straty przez ryczałtowców odnosi się tylko do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Przepis ten nie odnosi się wprost do podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego.

Ministerstwo Finansów postanowiło więc doprecyzować i uporządkować regulację art. 9 ust. 5 ustawy o PIT uzupełniając zapis o wynajmujących jak również tych, którzy uzyskują przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025r., a obecnie projekt został skierowany do konsultacji.

Jak więc powinniśmy rozliczyć powstałą stratę?

Są dwie możliwości. Można odliczać ją przez pięć lat, w jednym roku nie więcej niż połowę. Można przyjąć dowolne proporcje albo skorzystać z pełnego odliczenia z limitem do 5 mln zł.

Artykuł powstał na podstawie:

Informacji Rządowego Centrum Legislacyjnego

oraz w oparciu o artykuły prasowe.

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.