...

Opodatkowanie wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej – interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2024r. – 0114-KDIP1-3.4012.655.2023.1.KF. 

Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń

Stan faktyczny: 

Podatnik, który jest czynnym podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2019-2021 wybudował budynek magazynowy służący do przechowywania owoców i warzyw wraz z przylegającym do niego pomieszczeniem biurowym (usytuował go na działce będącej częścią swojego majątku prywatnego).  

Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i podlega amortyzacji. Podatnik odliczył VAT naliczony w pełnej wysokości z tytułu wybudowania budynku oraz poniesionych nakładów. Wartość początkowa budynku przekroczyła 15.000 zł. Budynek nie jest przystosowany do zamieszkania. 

Z uwagi na rozwój działalności gospodarczej podatnik zaplanował przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.                 Przed przekształceniem wycofany zostanie z działalności gospodarczej środek trwały w postaci ww. budynku magazynowego wraz z pomieszczeniem biurowym i wprowadzony do majątku prywatnego.  

Po wycofaniu środka trwałego z działalności gospodarczej zostanie on udostępniony powstałej w wyniku przekształcenia spółce na podstawie umowy najmu. Umowa najmu będzie realizowana w ramach tzw. najmu prywatnego bądź Podatnik w tym celu założy inną działalność gospodarczą. Nie planuje wykorzystywania budynku do celów prywatnych.  

Najem wykonywany będzie przez Podatnika będącego czynnym podatnikiem VAT. 

Stanowisko Podatnika: 

Wobec tego, zdaniem Podatnika wycofanie budynku z majątku wykorzystywanego w ramach aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej do majątku prywatnego: 

  1. Nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, 
  1. Nie spowoduje obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego VAT wynikającego z wydatków poniesionych na wycofany środek trwały, z uwagi na zmianę przeznaczenia środka trwałego. 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 9 stycznia 2024r. (0114-KDIP1-3.4012.655.2023.1.KF uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe.  

Zgodził się z Podatnikiem, że nieruchomość po wycofaniu z działalności gospodarczej, przeznaczona będzie do wynajmu w związku z czym w dalszym ciągu wykorzystywana będzie                                           do wykonywania czynności opodatkowanych, zatem art. 7 ust. 2 pkt.1 ustawy o VAT nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Dodatkowo, organ przychylił się do stwierdzenia, że przekazanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku osobistego celem jej wynajmu nie będzie stanowiło zmiany w sposobie jej wykorzystania w szczególności nie będzie stanowiło czynności zwolnionej od podatku, a co za tym idzie przepisy ustawy o VAT dotyczące korekty wieloletniej nie znajdą tutaj zastosowania.   

Artykuł powstał na podstawie: 

Interpretacji KIS nr 0114-KDIP1-3.4012.655.2023.1.KF. 

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.