...

Odkryj innowacyjne rozwiązanie biznesowe: Fundacja rodzinna

Często pytanie brzmi: Jaką formę działalności wybrać? Kiedy przychodzi do rozważenia usług prawnych dla firm i decydowania o strukturze majątkowej, fundacja rodzinna staje się atrakcyjnym rozwiązaniem. Stworzona do zarządzania majątkiem rodzinnym, fundacja rodzinna jest unikalną formą działalności, której nie można kupić ani sprzedać. To oznacza, że majątek w fundacji rodzinnej jest trwale odłączony od majątku osobistego założyciela. Zarządza nim grupa powierników, która działa zgodnie z regulaminem fundacji, zapewniającym, że majątek jest wykorzystywany na określone cele.
Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń
Fundacja rodzinna

Korzyści społeczne z fundacji rodzinnej

Fundacje rodzinne dla kogo? Fundacja rodzinna to nie tylko narzędzie do zarządzania majątkiem. To również sposób na angażowanie członków rodziny w realizację celów społecznych, kulturalnych czy edukacyjnych. Przez swoje działania fundacje rodzinne często przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej i realizacji ważnych celów społecznych.

Dodatkowe zalety fundacji rodzinnej:

 • Wymagany początkowy wkład finansowy do założenia fundacji jest stosunkowo
  niski – 100 000 zł, który może być wniesiony nie tylko w formie gotówki, ale także w postaci nieruchomości czy majątku ruchomego.
 • Zarządzanie fundacją jest proste, a wiele zasad jest ustanowionych przez samego fundatora.
 • Istnieje możliwość prowadzenia działalności biznesowej w określonym obszarze.
 • Poziom opodatkowania jest racjonalny.

Płacisz podatki? Tak nie musi być w fundacji rodzinnej
Oszczędności podatkowe w fundacji rodzinnej to kolejna istotna zaleta tej formy działalności. Zarówno przychody założyciela, jak i beneficjenta z fundacji rodzinnej, chociaż podlegają prawu podatku dochodowego od osób fizycznych, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn.

Indywidualne przychody uzyskane z fundacji rodzinnej, wynikające zarówno z otrzymanych świadczeń jak i nabytego mienia po rozwiązaniu fundacji, są podległe podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Stopień opodatkowania zależy od relacji pokrewieństwa między beneficjentem a fundatorem. Dla osób bliskich fundatora, takich jak małżonek czy rodzeństwo (tzw. „grupa zero”), możliwe jest zwolnienie podatkowe. Dla innych, stopa podatkowa wynosi 15%.

Fundacje rodzinne są z reguły zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, co obejmuje bezpłatne nabywanie majątku i dochody z działalności zgodnej z przepisami o fundacji rodzinnej. Jednak to zwolnienie nie obejmuje podatku dochodowego od świadczeń udzielanych przez fundację na rzecz beneficjenta lub fundatora, ani od mienia przekazanego po rozwiązaniu fundacji. W takich przypadkach, fundacja jest opodatkowana stawką 15%.

Zwolnienie nie dotyczy także fundacji prowadzących działalność gospodarczą niespełniającą kryteriów określonych w ustawie o fundacji rodzinnej.

Spadki w rodzinie: Poznaj tajniki fundacji rodzinnej!

Ważne jest przypomnienie, że zachowek to prawo do części spadku w formie pieniężnej, które przysługuje bliskim krewnym spadkodawcy, którzy zostali pominięci w jego testamencie. Prawo do zachowku przysługuje tym, którzy w naturalny sposób dziedziczyliby po zmarłym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Wartość zachowku jest ustalana na podstawie całkowitej wartości spadku. Warto zauważyć, że przy wyliczaniu zachowku, majątek przekazany na fundusz fundacji rodzinnej nie jest brany pod uwagę. Istnieje jednak jedno zastrzeżenie – majątek ten musi być przekazany do fundacji co najmniej dziesięć lat przed śmiercią fundatora.

Estoński CIT czy fundacja rodzinna

Koncept odroczenia opodatkowania przychodów do momentu ich wypłacenia jest zastosowany zarówno w fundacji rodzinnej, jak i w podatku dochodowym od osób prawnych w modelu estońskim. Obie instytucje jednak znacznie różnią się od siebie pod względem zasad wyboru i funkcjonowania. Fundacja Rodzinna sprawdzi się na pewno tam, gdzie z uwagi na ograniczenia ustawowe nie możemy zastosować Estońskiego CIT – struktury holdingowe, poziom zatrudnienia czy osiąganie przez spółkę dochodów pasywnych przekraczających 50 % wartości przychodów ogółem spółki. Oczywiście nie możemy zapominać, że podstawowym celem fundacji rodzinnej jest sprawne przeprowadzenie procesu sukcesji w rodzinie.

Typ działalności dozwolony w Fundacji rodzinnej

Zakres działalności gospodarczej, jaką może prowadzić fundacja rodzinna, jest ściśle określony przez ustawodawstwo. Dochody z następujących działalności cieszą się zwolnieniem z podatku dochodowego:

 • dzierżawa i wynajem,
 • sprzedaż majątku, pod warunkiem, że nie został on nabyty wyłącznie z myślą o jego dalszej sprzedaży,
 • uczestnictwo i przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni,
 • udzielanie pożyczek beneficjentom oraz spółkom osobowym i kapitałowym, w których fundacja jest partnerem,
 • kupno i sprzedaż papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i podobnych praw,
 • produkcja produktów roślinnych i zwierzęcych głównie z własnej uprawy, hodowli lub chowu oraz prowadzenie gospodarki leśnej – w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Jeśli fundacja rodzinna podejmie działalność gospodarczą poza powyższym zakresem, dochody z takiej działalności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 25%.

Usługi prawne dla firm: Kluczowe dla fundacji rodzinnej

Również w przypadku fundacji rodzinnej, usługi prawne dla firm są niezbędne. Eksperci w dziedzinie prawa mogą pomóc w procesie zakładania fundacji, doradzić w kwestiach związanych z jej zarządzaniem oraz wspomóc w zrozumieniu zasad opodatkowania i prawa spadkowego. Niezależnie od wielkości majątku, profesjonalne wsparcie prawne jest nieocenione dla skutecznego zarządzania fundacją rodzinną.

Czy fundacja rodzinna jest dla Ciebie?

Podsumowując, fundacja rodzinna jest atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą efektywnie zarządzać swoim majątkiem, planować sukcesję i realizować cele społeczne. Ważne jest jednak, aby rozważyć wszystkie aspekty – od korzyści podatkowych, przez zasady prawa spadkowego, po wymogi administracyjne. Pamiętaj, że zawsze warto skorzystać z profesjonalnych usług prawnych dla firm, aby upewnić się, że fundacja rodzinna jest odpowiednia dla Twoich potrzeb i spełnia wszystkie wymogi prawne.

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.