Zespół Tactis: profesjonaliści do Twojej dyspozycji

Tactis to synergia kompetencji — wiele obszarów w jednej usłudze i jednym zespole:

√ kompleksowe połączenie kompetencji kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin prawa, podatków, księgowości i finansów.

√ wszechstronne doświadczenie ekspertów dostarczających optymalne ekonomicznie rozwiązania.

√ księgowi, radcy prawni, adwokaci, mediatorzy, doradcy finansowi i ubezpieczeniowi oraz dyrektorzy finansowi o wieloletniej praktyce.

Rozwijamy się, szkolimy i uważnie śledzimy wszystko, co dzieje się w środowisku prawno-biznesowym, by zaproponować Ci to, co będzie najbardziej opłacalne i bezpieczne.

To zespół budowany przez lata i na lata -
dla Twojej firmy:

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna

Rejestr biegłych rewidentów nr 12135
Certyfikat Ministra Finansów nr 17897/2007

ADAM MOZDŻEŃ

biegły rewident

Współzałożyciel i partner Tactis. Biegły rewident, specjalista w zakresie organizacji prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości finansowej oraz podatku dochodowego od osób prawnych i od towarów i usług. Kilkanaście lat doświadczenia w obsłudze spółek z różnych branż jako samodzielny ekspert, lider zespołów oraz właściciel biura rachunkowego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów sprawozdań finansowych oraz audytów due diligence. Dyrektor finansowy oraz główny księgowy wielu spółek, w tym notowanych na parkiecie głównym GPW i New Connect.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna
Lista radców prawnych nr KT-2100.

PROF. DR HAB. ZYGMUNT TOBOR

radca prawny, prof. dr hab. nauk prawnych

Współzałożyciel i partner Tactis, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2005–2012 r., wieloletni kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa. Specjalizuje się głównie w interpretacji i aksjologii prawa oraz problematyce legalności i praworządności. Autor kilku książek, m.in. „Wstęp do prawoznawstwa” (kilkanaście wydań), „Teoretyczne problemy legalności”, „W poszukiwaniu intencji prawodawcy”. Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji zamieszczonych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Prowadził wykłady w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna
Lista radców prawnych nr KT-2161, Lista doradców restrukturyzacyjnych nr 106.

MIROSŁAW MOZDŻEŃ

radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Współzałożyciel i partner Tactis. Wspólnik i założyciel spółek i kancelarii w Warszawie i Katowicach. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy radcy prawnego, syndyka upadłościowego, nadzorcy sądowego i zarządcy przy postępowaniach i przekształceniach wielu dużych spółek akcyjnych. Doświadczenie w obsłudze prawnej oraz restrukturyzacji spółek m.in. z branży nieruchomości, budownictwa, motoryzacji, produkcji maszyn, finansowych, produkcji spożywczej. Autor licznych publikacji branżowych, współautor Komentarza do Prawa restrukturyzacyjnego oraz do Prawa upadłościowego (wyd. Wolters Kluwer).

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna
Certyfikat Ministra Finansów Nr. 46212/2010.

MAŁGORZATA CZECH

kierownik działu księgowości

Partner Tactis. Kierownik działu pełnej księgowości. Specjalista ds. rachunkowości oraz podatku dochodowego od osób prawnych o kilkunastu latach praktyki w biurach rachunkowych w Warszawie i Katowicach.

Kilkanaście lat doświadczenie w zakresie obsługi księgowej spółek z branży budowlanej, deweloperskiej, projektowania i konstrukcji maszyn specjalistycznych, transportu, bezpieczeństwa pracy, obuwniczej, importu oraz sprzedaży hurtowej oraz szerokiej gamy działalności usługowej.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna
Lista doradców podatkowych nr 10268

ARTUR MAZUR

doradca podatkowy

Partner Tactis. Wieloletni pracownik organów podatkowych–inspektor kontroli podatkowej. Był zatrudniony w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. jako doradca podatkowy, a jednocześnie pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego, szczególnie w dziedzinie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego i postępowania podatkowego.

Jest wykładowcą specjalizującym się w problematyce kontroli skarbowej i podatkowej.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna
Lista Radców Prawnych nr KT-3942, Lista doradców restrukturyzacyjnych nr 1561.

DOMINIKA ZALEWSKA

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, ekspert z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz kierowania i nadzorowania procesów restrukturyzacji przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki m.in. w branży budowlanej, nowych technologii, produkcyjnej, zbrojeniowej, spożywczej, sprzedaży detalicznej w tym w obsłudze dużych spółek giełdowych oraz banków.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna

Lista Radców Prawnych nr KT-3925

BŁAŻEJ TOBÓR

radca prawny

Specjalista prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji, doradztwa i wsparcia członków zarządu. Ponad 10 lat doświadczenia w zakresie obsługi prawnej i procesów restrukturyzacyjnych w wielu obszarach gospodarki: m.in. przemysłu, branży nowych technologii, gospodarki mieszkaniowej, budowlanej, sektora finansowego.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna
Lista radców prawnych nr KT-2207, Lista doradców restrukturyzacyjnych nr 1153.

RAFAŁ MATUSZEWSKI

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny i radca prawny o wieloletniej praktyce sądowej (m.in. syndyk, nadzorca, biegły). Absolwent MBA, studia podyplomowe m.in. na uniwersytetach w Bristolu i Paryżu.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna
Lista Adwokatów nr KAT/Adw/1309

KRZYSZTOF CZICHY

adwokat

Doktor nauk prawnych, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna

Certyfikat Ministra Finansów nr 66595/2014

MONIKA ĆWIKLIŃSKA

kierownik działu książki przychodów i rozchodów

Kierownik działu Książki przychodów i rozchodów, specjalista ds. podatku VAT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu uproszczonej księgowości spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna

KLAUDIA KNAPIK

specjalista ds. księgowości, kierownik działu analiz finansowych

Specjalista ds. rachunkowości oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Specjalista do spraw rachunkowości spółek objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym. Kilkanaście lat doświadczenia w zakresie obsługi księgowej spółek m.in. z branży automotive, deweloperskiej, budowlanej, energetycznej, IT.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna

AGNIESZKA GRABOWSKA

specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Kilkanaście lat doświadczenia w zakresie obsługi księgowej spółek m.in. z branży handlowej, IT, budowlanej, deweloperskiej, usług finansowych oraz prawnych.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna

ZOFIA PASTERNAK

specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac, kilkadziesiąt lat doświadczenia w zakresie pełnej obsługi kadr i płac w firmach produkcyjnych, usługowych, w tym również w obsłudze pracowników zagranicznych oraz pracowników pracujących za granicą.

biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna

ALEKSANDRA

specjalista ds. ...

Opis

Możemy pracować dla Ciebie:

Sprawdź, co Ci
zaoferujemy

Nasze zaangażowanie zacznie się od pierwszej rozmowy
Niezobowiązującej, ale uwalniającej nowe możliwości.
Sprawdź, jak możesz rozwijać firmę
spokojniej niż kiedykolwiek:

Możesz też od razu zadzwonić (godz. 8:00-16:00):