...

Jak przygotować się do przejścia na estoński CIT?

Przejście na opodatkowanie ryczałtem od odchodów spółek, czyli estoński CIT, możliwe jest praktycznie w dowolnym momencie i zależy to wyłącznie od decyzji podatnika. Chociaż w tym zakresie ustawodawca zapewnił przedsiębiorcom sporą dozę swobody, to jednak przed zmianą formy opodatkowania warto podjąć stosowne przygotowania. Dzięki nim przejście na inny model podatkowy przebiegnie sprawnie i bez zbędnych trudności dla firmy.
Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń
Jak przygotować się do przejścia na estoński CIT?

Analiza możliwości wybrania opodatkowania Estońskim CIT oraz opłacalności takiego rozwiązania

Pierwszym krokiem powinno być przeanalizowanie czy spółka spełnia warunki do objęcia opodatkowaniem Estońskim CIT. Przykładowo brak jest możliwości wyboru tej formy opodatkowanie w przypadku gdy Spółka posiada udziały w innych spółkach, bądź jej udziałowcami są inne spółki. Trudniejsze zagadnienie dotyczy określenia czy wybór Estońskiego CIT będzie dla podatnika korzystny. W związku z korzystnymi zmianami, które obowiązują od roku 2021 odpowiedź zazwyczaj jest twierdząca niemniej  aby odpowiedzieć na to pytanie konieczne jest przeanalizowanie m.in. stosowanych dotychczas ulg i zwolnień oraz określenie czy nie występują transakcje z osobami lub podmiotami powiązanymi ze spółką.

Korekta wstępna

Jednym z najważniejszych działań, które trzeba podjąć przed przejściem na estoński CIT, jest sporządzenie wstępnej korekty przychodów i kosztów. Konieczność jej sporządzenia w naturalny sposób wynika z faktu, iż podatnik przechodzi na inną formę rozliczeń podatkowych – na nowych zasadach podstawę opodatkowania będzie stanowić rozdysponowany zysk, zamiast dochodu podatkowego. Sporządzenie korekty jest tożsame z ujednoliceniem rozliczenia podatkowego i bilansowego. Co ważne sporządzenie korekty wstępnej zazwyczaj nie oznacza konieczności zapłaty podatku dochodowego, jedynie w przypadku rezygnacji przez podatnika z estońskiego CIT przed upływem 4 lat po jego wyborze może, choć nie musi, powstać obowiązek zapłaty podatku z tego tytułu.

Wyodrębnienie zysków oraz strat

Przed przejściem na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, podatnik powinien dokonać ewidencyjnego wyodrębnienia zysków oraz strat w kapitale własnym. Wyodrębnienie dotyczy zawsze stanu na ostatni dzień roku podatkowego, który poprzedza pierwszy rok opodatkowania na nowych zasadach. Wyodrębnieniu podlegają:

  • zyski niepodzielone oraz zyski podzielone, które zostały odniesione na kapitały i zostały wypracowane w latach, które poprzedzały pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT;
  • niepokryte straty, które odnotowano w latach, które poprzedzały pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT.

Wyodrębnienie zysków i strat stanowi podstawę do dokonywania odliczeń, które przysługują udziałowcom przedsiębiorstwa opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek. W przypadku braku takiego wyodrębnienia wspólnicy nie będą mogli korzystać z odliczeń.

Przekształcenia spółki a estoński CIT 

W przypadku spółek, które powstały na skutek przekształceń, trzeba mieć na uwadze nieco więcej warunków do spełnienia przed przejściem na estoński CIT. Jednym z nich jest zobowiązanie do rozpoznania dochodu z przekształcenia, a zatem ustalenie nadwyżki między wartością części składowych majątku spółki, która została ustalona na mocy przepisów o rachunkowości, a ich wartością podatkową. Jeżeli powyższa kalkulacja wykaże, iż dzięki przekształceniu spółka uzyskała dochód, stosowna informacja na ten temat powinna znaleźć się w omówionej wcześniej korekcie wstępnej. Naliczony z tego tytułu podatek można opłacać w częściach, ale trzeba dokonać tego w czasie maksymalnie 2 lat od końca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.

Rozliczenie strat z lat ubiegłych i ulgi, czyli opłacalność estońskiego CIT w praktyce

Każda spółka ma własną specyfikę i chociaż w teorii estoński CIT niesie za sobą niezaprzeczalne korzyści dla większości przedsiębiorstw, to jednak praktyka poszczególnych podatników może znacząco różnić się między sobą. W trakcie przygotowań do przejścia na ryczałt od dochodów spółek warto zwrócić uwagę m.in. na dwie kwestie, czyli ulgi i zwolnienia, będące do dyspozycji podatnika w latach ubiegłych oraz na wystąpienie w poprzednich okresach strat podatkowych. Jedną z wad ryczałtu od dochodów spółek jest brak możliwości skorzystania z licznych ulg po przejściu na tę formę opodatkowania. Najczęściej wymienianą jest chociażby ulga badawczo-rozwojowa. Dla wielu firm korzystanie z tej ulgi jest znacznie bardziej atrakcyjne od estońskiego CIT. Podczas przygotowań do ewentualnej zmiany reżimu opodatkowania należy zatem dokonać gruntownych kalkulacji we współpracy z księgowością. Tym sposobem będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy zmiana podatkowa przyniesie realną korzyść w konkretnym przypadku. Jeżeli chodzi o wystąpienie w poprzednich latach strat podatkowych, to taka okoliczność jest jedną z istotnych przesłanek negatywnych do przejścia na Estoński CIT. Stratę podatkową poniesioną przez Spółkę można rozliczając się na zasadach ogólnych rozliczyć w okresie kolejnych pięciu lat podatkowych. Zmiana opodatkowania na Estoński CIT powoduje utratę możliwości rozliczenia tych strat, zatem jeżeli były one istotne może się okazać, że przejście na Estoński CIT może być niekorzystne dla podatnika.

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.