...

CIT estoński – Jakie ryzyka wiążą się z przejściem na estoński CIT?

CIT estoński czyli inaczej ryczałt od dochodów spółek, to forma opodatkowania, która ma wiele niezaprzeczalnych zalet. Niższe stawki, większe możliwości inwestycyjne czy możliwość odsunięcia w czasie momentu odprowadzania podatku, na pewno są kuszące, ale przed przejściem na tę formę opodatkowania warto uświadomić sobie także ryzyka, które się z tym wiążą.
Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń
CIT estoński ryzyka

Nowość, czyli podstawowe ryzyko związane z estońskim CIT

Zwykło się mawiać, że mądry człowiek uczy się na własnych błędach, a człowiek sprytny uczy się na błędach cudzych. Niestety, w przypadku estońskiego CIT, druga z tych opcji może być zwyczajnie niemożliwa, a przecież nauka na własnych błędach, choć cenna, bywa bardzo kosztowna. Estoński CIT jest rozwiązaniem nowym i dotychczas skorzystało z niego zaledwie kilka tysięcy firm. Wobec tego ciężko korzystać z doświadczeń innych, ponieważ wzorce postępowania w niestandardowych sytuacjach zwyczajnie nie zostały jeszcze wypracowane. Brakuje interpretacji podatkowych i wyroków sądów, co oznacza, że ewentualne rozstrzygnięcia niejasnych sytuacji mogą być trudne do przewidzenia. Związana z tym niepewność zapewne zniechęci do przejścia na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek wiele firm, które w istocie mogłyby skorzystać na zmianie modelu opodatkowania. Niemniej w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w związku z rosnącym zainteresowaniem estońskim CIT, pojawiło się wiele nowych interpretacji i wyroków, co pozwala w coraz większym stopniu przewidywać pojawiające się szanse i zagrożenia.

Estoński CIT ograniczający możliwości reorganizacji

Jak wiadomo estoński CIT, jest dostępny tylko dla podmiotów spełniających określone przez ustawodawcę warunki. Chodzi tutaj nie tylko o formę prowadzonej działalności gospodarczej, ale także o rodzaj struktury właścicielskiej, ilość zatrudnianych osób oraz o źródło uzyskiwanych przychodów. Złamanie przez przedsiębiorcę któregokolwiek ze wspomnianych warunków skutkuje utratą prawa do korzystania z estońskiego CIT. Wobec tego, wybór opodatkowania ryczałtem od dochodów spółki mocno ogranicza możliwości reorganizacji przedsiębiorstwa w przyszłości, ograniczenia zatrudnienia, dokapitalizowania spółki w formie pożyczek, dywersyfikacji działalności poprzez stworzenie grupy kapitałowej czy zakupu udziałów w innych przedsiębiorstwach.

Koszty utraty prawa do ryczałtu od dochodów spółek

Zarówno wspomniana wyżej utrata prawa do korzystania z estońskiego CIT, jak i dobrowolna rezygnacja z tej formy reżimu podatkowego mogą wiązać się z poniesieniem różnych kosztów. Przy rezygnacji przed upływem 4 lat może pojawić się obowiązek uiszczenia podatku od różnic przejściowych. Wynikają one z dokonania korekty wstępnej oraz określenia wysokości przychodu do opodatkowania, występujących przy zmianie sposobu opodatkowania. Jeszcze bardziej dotkliwa finansowo może okazać się utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT. Spółka, która tego doświadczy, stanie wobec konieczności zapłacenia podatku naliczonego od wypracowanych zysków, niewypłaconych udziałowcom podczas opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Ważne jest wobec tego wypracowanie odpowiednich procedur gwarantujących stałą kontrolę, nad tym czy spółka spełnia nadal warunki do objęcia tą szczególna formą opodatkowaniu.

Brak odliczeń z estońskim CIT

Kolejnym aspektem wartym rozważenia, jest brak możliwości skorzystania z różnego rodzaju odliczeń podatkowych. Przedsiębiorstwo nie będzie zatem mogło skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, odliczenia darowizny czy wielu innych ulg. W praktyce może się zatem okazać, że dla wielu firm, które stawiają na nieustanny rozwój, korzystniejszą opcją będzie utrzymanie obecnego sposobu opodatkowania, przy umiejętnym korzystaniu z dostępnych ulg. Niekorzystne może się ponadto okazać skorzystanie z estońskiego CIT dla spółek, które poniosły w latach poprzedzających stratę podatkową, wybór tej formy opodatkowania wyłącza bowiem możliwość rozliczenia tej strat.

Kosztowne błędy księgowości przy estońskim CIT

Wszystko to prowadzi do konkluzji, iż po wyborze estońskiego CIT niezbędna jest duża dyscyplina prowadzenia działalności. Równie istotna jest znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i krajowych standardów rachunkowości oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. Ewentualne błędy w księgowości mogą spowodować konsekwencje, które sprawią, że zmiana systemu opodatkowania przyniesie firmie więcej szkód niż korzyści. Warto zatem dokonując wyboru skorzystać z usług doświadczonych doradców, którzy pomogą przeanalizować wszystkie okoliczności oraz stworzyć procedury i system rachunkowości gwarantujący prawidłowe wdrożenie i osiągnięcie zamierzonych korzyści.

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.