...

Podatek minimalny – nowy podatek dotyczy Spółek, które są na stracie albo osiągają niska rentowność.

Nowy podatek dotyczy Spółek, które są na stracie albo osiągają niska rentowność.
Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń
podatek minimalny

Od kiedy i kogo obejmuje nowy podatek?

Przepisy dotyczące nowego podatku minimalnego weszły w życie 1 stycznia 2024r. Zgodnie z art. 24ca ustawy o CIT, nowy podatek objął nie tylko Spółki, które wykazały stratę z działalności operacyjnej ale również takie, które mają niską rentowność czyli udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%.

Jak wyliczyć nowy podatek?

Nowy podatek wyliczany jest niezależnie od klasycznego podatku CIT. Istnieją różne sposoby wyliczania podstawy opodatkowania nowego podatku (inny jest bowiem np. sposób wyliczania straty lub dochodu), jednak niezależnie od tego jego stawka wynosi 10%.

Jaki jest termin zapłaty nowego podatku?

Termin zapłaty jest zbieżny z terminem składania zeznania rocznego czyli pierwszy podatek minimalny z rok bieżący zostanie odprowadzony do końca marca 2025r.

Czy wszystkie Spółki, które są na stracie albo osiągają niska rentowność będą płacić nowy podatek?

Jak uspokaja Ministerstwo Finansów nowym podatkiem nie zostaną objęte wszystkie Spółki, które są na stracie lub osiągają niską rentowność. Ustawodawca przewidział szeroki katalog włączeń, który obejmuje m.in.  mali podatnicy CIT, spółki rozpoczynające działalność gospodarczą,  oraz spółki wykazujące stratę tylko przejściowo. Z wyłączenia mogą skorzystać również podmioty których działalność cechuje niska rentowność specyfikę działalności, np. spółki komunalne, placówki lecznicze jak i firmy z branży energetycznej.

Jaka jest zasada obliczenie nowego podatku?

Na podstawie art. 24ca ust. 12 ustawy o CIT podatek minimalny pomniejszony zostanie o podatek liczony na ogólnych zasadach, natomiast na podstawie ust. 13  ww. ustawy zapłacony podatek minimalny może zostać odliczony od klasycznego podatku CIT w następnych latach.

Podsumowanie

Przytoczona pokrótce zasada obliczenia podatku daje nadzieję, ze niewiele Spółek zostanie obciążona nowym podatkiem, natomiast nie zmienia to faktu, że Spółki te będą musiały dodatkowo przeprowadzić szereg wyliczeń, przede wszystkim aby sprawdzić czy pod niego w ogóle podlegają.
Wydaje się, że ustawodawca nie brał pod uwagę, że nie wszystkie spółki z tym problemem poradzą sobie same, a skomplikowane wyliczenia będą zmuszone powierzyć specjalistom, którzy w sposób profesjonalny określą po pierwsze czy prowadzona przez nie działalność będzie objęta nowym podatkiem, a po drugie w sposób profesjonalny – jeżeli zajdzie taka potrzeba – obliczą należny podatek.

W każdym przypadku jednak będzie generować to dodatkowy koszt prowadzonej działalność gospodarczej.

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.