...

Wydatki na prywatne ubezpieczenie i szkolenia, a estoński CIT.

Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, potwierdził, że Spółka która wybrała ryczałt od dochodów spółek, nie płaci go ani:

– od dofinasowania do ubezpieczenia medycznego oraz ubezpieczenia na życie udziałowców i pracowników.

– od dofinasowania szkoleń.

Stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji

Spółka, która wybrała ryczałt tzw. estoński CIT i zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby należące do rodziny udziałowców (czyli kwalifikujące się jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) dofinansowuje im oraz samym udziałowcom prywatne ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie na życie, których zasady zawarto w regulaminie wynagradzania.

Wydatki te zdaniem Spółki utrwalają dobre relacje między spółką i pracownikami oraz wpływają na efektywność pracy. Zaznaczono jednocześnie, że zarówno pracownicy jaki udziałowcy nie są zmuszaniu w żaden sposób do korzystania z proponowanych rozwiązań, a chęć uczestnictwa potwierdzana jest podpisaną deklaracją.

Poinformowano również, że Spółka opłaca pracownikom i udziałowcom również  szkolenia, których zakres dostosowany jest do rodzaju świadczonej pracy lub pracy lub pełnionej funkcji. Celem tych szkoleń jest szeroko rozumiane podnoszenie kwalifikacji pracownika.

Przedstawiciele Spółki zadali pytanie czy w związku z powyższym Spółka będzie zobligowana płacić estoński CIT od takich świadczeń?

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidulanej nr 0114-KDIP2-2.4010.699.2023.1.IN z dnia 20 lutego 2024r. zaznaczył, że tym przypadku: zasady dofinansowania prywatnych ubezpieczeń zostały transparentnie określone w regulaminie, a dla samych pracowników i udziałowców uczestnictwo nie jest przymusowe, a ponoszenie takich wydatków przez spółkę ma zadanie  wpływać na efektywność pracy, wobec tego dofinansowanie takie nie można zakwalifikować jako ukryty zysk o którym mowa w art. 28must. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie jest również wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą o którym mowa w art. 28m ust. 1, pkt. 3 ww. powołanej ustawy, podobnie stanowisko przyjęto w przypadku opisanych powyżej szkoleń gdzie Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej, uznał, że odbywają się one w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych mają one celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności  pracowników.

Pozytywnie stanowisko Dyrektora Informacji Skarbowej zawarte w przytoczonej interpretacji  – które jest zbieżne z wyrokami sądów, gdzie w wielu wyrokach wskazano konieczność badania wymogu czy świadczenia są realizowane w związku prawem do udziału w zysku, czy też nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydając przedmiotowa interpretację,  potwierdził, że jeżeli wydatek jest związany z potrzebami Spółki w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a świadczenie nie jest dostępne tylko  dla udziałowca bądź podmiotu powiązanego, a jest dostępne dla wszystkich pracowników, na takich samych zasadach, to nie ma związku z prawem do udziału w zysku i w takiej sytuacji nie ma podstawy do naliczenia ryczałtu od ukrytego zysku.

Opracowano na podstawie:

Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

nr 0114-KDIP2-2.4010.699.2023.1.IN z dnia 20 lutego 2024r

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.